Code สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลพนักงาน Array of Employee object [JavaScript]

จำนวนคนเข้าดู: 136 Workshop สร้างแบบฟอร์มรับข้อมูลพนักงาน Array of Employee ตัวอย่างรูปภาพ code สามารถตั้งเป็นไฟล์ .html รันได้เลยครับ [crayon-669ede4c8b388297425203/]   วัยวุฒิ ชุมเมืองปักสนใจจ้างพัฒนาระบบ เขียนระบบ ทำเว็บไซต์ รับสอนเขียนโปรแกรม inbox มาที่เพจ หรือติดต่อ 098-373-8651 ช่องทางการชำระเงิน เงินสด หรือ e-banking ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี : 0951168564 ชื่อบัญชี : นายวัยวุฒิ ชุมเมืองปัก