ระบบขายหน้าร้าน Food Pos (point of sale) PHP MySQLi

ระบบขายหน้าร้าน Food Pos (point of sale) PHP MySQLi Admin LTE รองรับทั้ง php5 และ php7

ระบบขายหน้าร้าน Food Pos (point of sale)
พัฒนาด้วยภาษา php รองรับทั้ง php 5 และ php 7
สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ ขายทั้งโค้ดและฐานข้อมูล
พร้อมมีคลิปสอนติดตั้งระบบ ราคาไม่แพง สามารถลดได้

ขอบเขตระบบ

 • Admin ผู้ดูแลระบบ
  • สามารถจัดการสมาชิก เพิ่ม ลบ แก้ไข
  • สามารถจัดการอาหาร เพิ่ม ลบ แก้ไข
  • สามารถออกรายงานยอดขายได้
   • รายงานอาหารขายดี
   • รายงานยอดตามวัน
   • รายงานยอดตามเดือน
   • รายงานยอดตามปี
 • Member พนักงาน/แคชเชียร์
  • สามารถขายหน้าร้านได้
  • สามารถออกบิลได้
  • สามารถดูสถานะการสั่งอาหารได้
  • สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 • Chef พ่อครัว
  • สามารถดูรายการสั่งอาหาร
  • สามารถปรับสถานะอาหาร
   • กำลังทำอาหาร
   • อาหารเสร็จแล้ว
  • สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ภาพประกอบระบบ

ประชาสัมพันธ์ ใครดูระบบ Shopping Cart ถึง Ep.57 รับสิทธิ์ Vip ซื้อระบบตัวเต็ม Shopping Cart ลด 50% ครับ

แนะนำระบบพร้อมใช้

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม