คอร์สฟรี: สอนทำระบบเอกสารออนไลน์ (Document) PHP PDO MySQLi AdminLTE 3

คอร์สฟรี: สอนทำระบบเอกสารออนไลน์ (Document) PHP MySQLi

คอร์สนี้สอนฟรี บน YouTube ช่อง devtai พร้อมแจก Template หลังบ้าน
จะสอนอะไรบ้าง ขอบคุณที่ติดตามผลงานของผมนะครับ

 1. จัดการแผนก (เพิ่ม, ลบ, แก้ไข)
 2. จัดการสมาชิก (เพิ่ม, ลบ, แก้ไข)
 3. จัดการประเภทเอกสาร (เพิ่ม, ลบ, แก้ไข
 4. จัดการเอกสาร (เพิ่ม, ลบ, แก้ไข)
  • สอนการใช้ Admin LTE V.3
  • สอนการใช้ Bootstrap
  • สอนการใช้ SweetAlert

** อัพเดท ระบบเอกสารออนไลน์ PDO PHP 8 **

Code ประกอบในการเรียนครับ

 • ไฟล์ในการสร้างหน้าแก้ไขข้อมูลของแผนก
 • ไฟล์ในการบันทึกการอัพเดทแก้ไขข้อมูลของแผนก
 • ไฟล์ในการลบข้อมูลแผนก
 • ตารางฐานข้อมูลสมาชิก tbl_member
 • ไฟล์เพิ่มข้อมูลของสมาชิก
 • ไฟล์บันทึกข้อมูลของสมาชิก
 • ไฟล์แสดงข้อมูลของสมาชิก
 • ไฟล์แก้ไขข้อมูลสมาชิก

 • ตารางข้อมูลเอกสาร
 • ไฟล์เพิ่มข้อมูลเอกสาร
 • บันทึกข้อมูลเอกสาร
 • แสดงข้อมูลเอกสาร

   

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบพร้อมใช้ ครับ

สนใจระบบพร้อมใช้ inbox มาที่เพจ คลิ๊ก หรือติดต่อ 098-373-8651

 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม