การ Connect เชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP SQL Server Database (PDO)

การ Connect PHP SQL Server Database (PDO)


ต้องลง Server ที่รองรับด้วยภาษา PHP 8  ด้วยนะครับ

อธิบายส่วนต่างๆ
dbname คือ ชื่อ database ที่เราต้องขึ้นมาจาก php myadmin
username คือ root
password คือ รหัสผ่านเข้า php myadmin แล้วแต่บุคคลจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้ครับ

ตัวอย่างโค้ดนะครับ ** โค้ดหน้านี้สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ครับ **

คอร์สสอนทำระบบขายของออนไลน์ ฟรีบนยูทูป ตั้งแต่ EP.36 – EP.57 ครับ

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม