คอร์สเรียน สอนทำระบบแจ้งซ่อม Code ประกอบในการเรียน

workshop สอนทำระบบแจ้งซ่อม ขนาดเล็ก ด้วยภาษา php mysqli

  • workshop สอนทำระบบแจ้งซ่อม ขนาดเล็ก ด้วยภาษา php mysqli
    ในนี้จะเป็น code ประกอบในการสอนนะครับ
  • ในส่วนนี้จะเป็น code ตัวอย่างของจัดการข้อมูลช่าง

ระบบแจ้งซ่อม | V.1 สนับสนุนคอร์สเพียง 499

ไฟล์หน้าแสดงข้อมูล

ไฟล์ Script Modal

ไฟล์เพิ่มข้อมูลช่าง

ไฟล์ Script SweetAlert

ไฟล์ ตัวอย่างบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล

ไฟล์ ตัวอย่าง ฟอร์มแจ้งซ่อมงาน

ไฟล์สำหรับทำ Crop Image

 

 

 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม