Workshop Autocomplete with PHP Ajax MySQL พร้อมตัวอย่าง Code + DB

Workshop Autocomplete with PHP Ajax MySQL

 • ก่อนอื่นนะครับ ให้ทุกคนสร้างฐานข้อมูลชื่อว่า ajaxdb อั้นนี้แล้วแต่คนจะตั้งชื่อนะครับ
 • เวลาเรียกเชื่อต่อฐานข้อมูลไฟล์ connection ให้ตรงกับชื่อที่เรานะครับ

ตัวอย่างการสร้างตาราง autocomplete

 • เป็น SQL สามารถไปวางใน SQL ใน phpmyadmin ได้เลยครับ แต่ต้องสร้างชื่อฐานข้อมูลก่อนนครับ เช่น ajaxdb แล้วเอาโค้ดด้านบนไปวางใน sql

ฟรี ระบบร้านค้าออนไลน์ Shopping Cart 


 • ขั้นตอนต่อมาเป็นการสร้างหน้าฟอร์ม สำหรับไว้กรอกข้อมูล
  • autocomplete.html
   ตัวอย่างโค้ด

 • ขั้นตอนต่อมาเป็นการสร้างไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูล
  • connection.php

 • ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการ ดึงข้อมูลจากตาราง autocomplete ขึ้นมาแสดงให้เลือกก่อนกรอกข้อมูล
  • autocomplete.php ** save เป็นไฟล์ .php นะครับ
  • ตัวอย่างโค้ด


ระบบนี้เป็นการขายขาดให้พร้อมชุดโค้ดทั้งหมดและฐานข้อมูล นำไปพัฒนาต่อได้ครับ 
ราคา 6,000 บาท ลดได้นิดหน่อย ทักมาคุยกันได้ครับ 


คอร์สฟรี: สอนทำระบบเอกสารออนไลน์ (Document) PHP MySQLi


ระบบจองคิวช่างแต่งหน้า/ตัดผม ราคา 7,900 บาท ลดได้ 7,000 บาท
พร้อมโค้ดทั้งหมดและฐานข้อมูล

 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม