ระบบจัดการคลังข้อมูลงานวิจัย V.1 [PHP MySQLi AdminLTE 2024]

ระบบจัดการคลังข้อมูลงานวิจัย V.1 [PHP MySQLi AdminLTE 2024]

ระบบจัดการคลังข้อมูลงานวิจัย V.1 พัฒนาด้วยภาษา PHP MySQLi AdminLTE
ราคา 1,500 บาท พร้อมโค้ดทั้งหมดและฐานข้อมูล
สามารถนำระบบไปพัฒนาต่อยอดได้

 • ขอบเขตระบบการทำงาน V.1
  • แอดมิน ผู้ดูแลระบบ
   • จัดการข้อมูลนิสิต/นักศึกษา (เพิ่ม,ลบ,แก้ไข)
   • จัดการข้อมูลอาจารย์ (เพิ่ม,ลบ,แก้ไข)
   • จัดการข้อมูลโครงการ *ลบข้อมูลโครงการได้อย่างเดียว
   • ดูข้อมูลส่วนตัว
   • ดูหน้า Dashboard
  • นิสิต/นักศึกษา
   • ค้นหาข้อมูลโครงการ เช็คสถานะ
   • เช็คข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา ดูนักศึกษา
   • จัดการข้อมูลโครงการ (เพิ่ม,ลบ,แก้ไข) อัปโหลดไฟล์ PDF อัปโหลดไฟล์ DOCX  ลบไฟล์ PDF DOCX  ได้
   • ดูไฟล์ข้อมูลโครงการ PDF DOCX
   • ดูข้อมูลส่วนตัว

ตัวอย่างหน้าตาระบบที่จะได้

 • แอดมิน ผู้ดูแลระบบ • นิสิต/นักศึกษา


รวมคลิปสอนทำระบบจัดการคลังข้อมูลงานวิจัย พื้นฐาน 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม