ระบบ จองสนามกีฬาออนไลน์ V.1 PHP8 PDO MySQL AdminLTE3

ระบบ จองสนามกีฬาออนไลน์ V.1 PHP8 PDO MySQL AdminLTE

ระบบจองสนามกีฬาออนไลน์ V.1 ราคา 1900 บาท พร้อม code + database. รองรับ PHP8

 

ขอบเขตระบบ

 • admin
  • จัดการข้อมูลสมาชิก
  • จัดการข้อมูลประเภทสนาม
  • จัดการข้อมูลสนามกีฬา
 • user / ผู้ใช้ทั่วไป
  • ค้นหาสนามกีฬา
  • ค้นหาประเภทสนามกีฬา
  • เลือกจองสนามกีฬา ตามช่วงเวลาเปิด/ปิด สนาม
  • ดูรายการจองสนามกีฬา

สอนติดตั้งระบบ


รูปภาพประกอบระบบ


 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม