แจกฟรี Template AdminLTE V.3 For Laravel10.x พร้อมตัวอย่าง Code

แจกฟรี Template AdminLTE V.3 For Laravel10.x พร้อมตัวอย่าง Code

ก่อนอื่นขอขอบคุณ ลิงค์ https://adminlte.io/
ที่ได้พัฒนา template มาให้เราได้ใช้กันครับ  ได้นำมาพัฒนาต่อยอดได้ template ที่ผมโหลดมาหลักๆ ก็จะมีดังนี้

  • plugins
  • dist
  • css
  • js
  • layousts

*** ลิงค์ดาวน์โหลดไฟล์อยู่ข้างล่างนะครับ ***


code ตัวอย่าง ไฟล์ index.blade.php

code ตัวอย่าง ไฟล์ header.blade.php

code ตัวอย่าง ไฟล์ navbar.blade.php

code ตัวอย่าง ไฟล์ menu.blade.php

code ตัวอย่าง ไฟล์ footer.blade.php


** ดาวน์โหลดไฟล์ Template **

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม