ระบบร้านค้าออนไลน์ + Bootstrap 4 + PHP + MySQLi

 ระบบร้านค้าออนไลน์ + Bootstrap 4

ระบบร้านค้าออนไลน์ หลังบ้าน (backend)

  • จัดการผู้ดูแลระบบ
  • จัดการสมาชิก
  • จัดการประเภทสินค้า
  • จัดการสินค้า

มีตัวอย่าง code ให้ทำตามนะครับ

code index.php

code  navbar.php

code menu_left.php

code h.php

 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม