จัดการประเภทสินค้า พร้อมแสดงข้อมูล,เพิ่ม,ลบ,แก้ไข MySqli INSERT AND UPDATE Type

จัดการประเภทสินค้า พร้อมแสดงข้อมูล,เพิ่ม,ลบ,แก้ไข

ก่อนอื่นที่จะเพิ่ม ลบ แก้ไข ต้องสร้างไฟล์แสดงข้อมูลประเภทสินค้า ซึ่งเรียกข้อมูลมาจากตาราง tbl_type ครับ
จะเป็น MySQLi นะครับ ในการ query
ตย. code
ชื่อไฟล์ type_list.php หรือจะตั้งตามใจตัวเองก็ได้ครับ

เมื่อสร้างไฟล์ type_list.php เสร้จเรียบร้อยแล้ว
ก็จะมาทำการสร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูล ชื่อไฟล์ type_form_add.php
ตย.code

และก็จะเป็นการสร้างไฟล์ MySQLi  เพื่อบันทึกจากฟอร์ม type_form_add.php ลงในฐานข้อมูลของตาราง tbl_type 

ชื่อไฟล์ type_form_add_db.php
ตย.code

  • ขั้นตอนต่อไปเมื่อเพิ่มข้อมูลเสร็จแล้ว ก็จะทำการแก้ไขข้อมูลของประเภทสินค้า
  • สร้างฟอร์มเพื่อรับข้อมูลมาแสดงจากตาราง tbl_type  เมื่อมาแก้ไข
  • โดยมีการทำ query ข้อมูลจากตาราง

ชื่อไฟล์ type_form_edit.php
ตย.code

  • สร้างไฟล์แสดงข้อมูลเพื่อมาแก้ไขแล้ว
  • ต่อไปก็จะสร้างไฟล์ของ MySQLi  ทำการแก้ไขข้อมูลลงไปในฐานข้อมูล ตาราง tbl_type

ชื่อไฟล์ type_form_edit_db.php
ตย.code

  • ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดประเภทสินค้า เมื่อทำการ เพิ่ม แก้ไข เสร็จแล้ว
  • ต่อไปสร้างไฟล์ ลบข้อมูลของ ตาราง tbl_type  
  • ไฟล์ MySQLi  ก็จะจบการจัดการของประเภทสินค้า เพิ่ม ลบ แก้ไข

ชื่อไฟล์ type_form_delete_db.php
ตย.
code

  • ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อย พร้อมคลิปประกอบข้างล่างนะครับ
  • ขอบคุณที่ติดตามผลงานนะครับ

คลิปตอนที่1

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม