จัดการสินค้า Product แสดง เพิ่มสินค้า แก้ไข และลบ MySqli INSERT AND UPDATE

จัดการสินค้า Product แสดง เพิ่มสินค้า แก้ไข และลบ MySqli INSERT AND UPDATE

ก่อนอื่นเลยนะครับ ก่ออนที่จะทำหน้าจัดการสินค้า เราต้องทำหน้าแสดงสินค้าจากตาราง Product ก่อนนะครับ
ไฟล์ product_list.php

Code

และก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลสินค้าลงในตาราง Product
ไฟล์ product_form_add_db.php

Code

!หน้าแก้ไข้  สร้างฟอร์มแก้ไข
product_form_edit.php

Code

ไฟลแก้ไข product

product_form_edit_db.php

Code

 

 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม