สร้างหน้ารายละเอียดสินค้า Product Detail PHP MySQLi Bootstrap

สร้างหน้ารายละเอียดสินค้า Product Detail PHP MySQLi Bootstrap

การสร้างหน้ารายละเอียดสินค้า โดยจะส่งค่า GET ID ไป แล้วไปรับค่า GET ที่หน้า product_detail
เพื่อมาทำการ query ข้อมูลออกมา แต่ละ ID ของสินค้านั้นๆ

ตัวอย่าง code
product_detail.php


ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม