ระบบ สั่งอาหารออนไลน์ (e-food system) PHP MySQLi Admin LTE Bootstrap

ระบบ สั่งอาหารออนไลน์ (e-food system) PHP MySQLi Admin LTE Bootstrap

#ระบบสั่งอาหารออนไลน์ #โปรเจคนักศึกษา รองรับทั้ง php 5 และ php 7
ทำเป็นโปรเจคจบได้ จำลองการเติมเงินเข้าระบบ สั่งอาหารหักเงินจากระบบ
* ระบบนี้ยังไม่มีการดึง API ธนาคาร สามารถนำไปพัฒนาต่อได้ *
ออกรายงานยอดขายด้วย API Google Chart & Chart js
สนใจ ติดต่อ 0983738651 หรือเพจ สอนเขียนโปรแกรม devtai.com


ขอบเขตระบบ มีดังนี้
Admin (ผู้ดูแลระบบ)
 จัดการสมาชิก (เพิ่ม, ลบ, แก้ไข)
 จัดการธนาคาร (เพิ่ม, ลบ, แก้ไข)
 จัดการอาหาร (เพิ่ม, ลบ, แก้ไข)
 อนุมัติการเติมเงิน, ปรับสถานะการเติมเงิน
 ออกรายงาน
รายงานอาหาร 5 อันดับ
รายงานยอดขายแยกตามวัน
รายงานยอดขายแยกตามเดือน
รายงานยอดขายแยกตามปี
(ออกแบบรายงานด้วยกราฟ API Google Chart & Chart js)
Member (สมาชิก)
 เติมเงินเข้าสู่ระบบ
 ดูสถานะการเติมเงิน
 ดูประวัติการเติมเงิน
 สั่งอาหาร
 นัดวัน/เวลา ไปรับอาหาร
 ชำระเงินหักจากระบบ
 ดูสถานะการสั่งอาหาร
 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
kitchen (ครัว)
 ดูรายการสั่งอาหาร
 ปรับสถานะการสั่งอาหาร
 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
User (ผู้ใช้งานทั่งไป)
ดูรายการอาหาร
สมัครสมาชิก


รูปภาพระบบประกอบ

ส่วนของผู้ใช้งาน User

ส่วนของสมาชิก Member

ส่วนของผู้ดูแลระบบ Admin

ส่วนของครัว


ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม