เตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML

มาเตรียมคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML กันเถอะ

สเปคคอมพิวเตอร์

  • ระบบปฎิบัติการ windows หรือ mac os
  • CPU ความเร็ว 1 GHz.ขึ้นไป
  • แรม 2 GB.ชึ้นไป
  • ฮาร์ดดิกส์ พื้นที่ว่าง 1 GB.ขึ้นไป

โปรแกรมที่จำเป็น

Notepad++

download  

 

download

download

download

 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม