จัดการข้อมูลของธนาคาร ฟอร์ม เพิ่ม ลบ แก้ไข php + mysqli + bootstrap

จัดการข้อมูลของธนาคาร ฟอร์ม เพิ่ม ลบ แก้ไข php + mysqli + bootstrap

Workshop สร้างฟอร์มเพิ่มข้อมูลของธนาคาร เพื่อสำหรับไปพัฒนาต่อยอดได้

ไฟล์ bank_form_add.php

Code

ขั้นตอนต่อไป เป็นการนำข้อมูลบันทึกลง database ของธนาคารครับ
ไฟล์ bank_form_add_db.php

Code

พอข้อมูลเข้ามาใน database แล้ว ต่อไปก็เป็นการโชว์ข้อมูล
ไฟล์ bank_list.php

Code

แก้ไขข้อมูลลงฐานข้อมูลของธนาคาร
ไฟล์ bank_form_edit_db.php

Code

 

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม